bg-page

Noodle

ramen

Korean Style Ramen $13 (Mild or Spicy)

tempura-udon

Tempura Prawn Udon $13

seafood-ramen3

Seafood Ramen $17 (Mild or Spicy)