bg-page

Noodle

ramen

Korean Style Ramen $14 (Mild or Spicy)

tempura-udon

Tempura Prawn Udon $14

seafood-ramen3

Seafood Ramen $18 (Mild or Spicy)