bg-page

Noodle

ramen

Korean Style Ramen $12 (Mild or Spicy)

tempura-udon

Tempura Prawn Udon $12

seafood-ramen3

Seafood Ramen $16 (Mild or Spicy)